Πρ. Ηλιουπόλεως
Τ.Θ. 233, 570 13 Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ: 2310280800, 288388, 508190
FAX: 2310508198
 
 
ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1.ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διεκπεραίωση και την συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων του. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο αποτελεί τον μεσάζοντα ανάμεσα στον προμηθευτή ή πωλητή και τον αγοραστή του τουριστικού προϊόντος που είναι το ταξίδι, ενώ το δικό μας προϊόν συνίσταται ακριβώς στις υπηρεσίες που παρέχουμε στο στάδιο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Αγοραστής του τουριστικού προϊόντος είναι ο πελάτης ενώ προμηθευτές ή πωλητές είναι οι αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ναυτιλιακές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες κλπ. Αν και το ταξιδιωτικό μας γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέκκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου μας ταξιδιού, σχεδιάζοντάς το με κάθε λεπτομέρεια αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα, υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποίησής του, για λόγους που οφείλονται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων (προμηθευτών, πωλητών), οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και επί των οποίων δεν έχει το γραφείο μας άμεσο έλεγχο. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να τροποποιούμε το προκαθορισμένο πρόγραμμα μόνον και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Εάν έχουμε μια αλλαγή μεγάλης σημασίας (αλλαγή αεροπορικής εταιρείας, αλλαγή ξενοδοχείου-καταλύματος ίδιας κατηγορίας κλπ), δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν από την αναχώρηση. Το γραφείο μας Δε φέρει ευθύνη για ανωμαλίες στο πρόγραμμα του ταξιδιού, οι οποίες δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όπως ατυχήματα, απώλειες, κλοπές ή φθορές αποσκευών και πραγμάτων, καθυστερήσεις οποιασδήποτε μορφής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Όλα μας τα οργανωμένα ταξίδια, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στο πρόγραμμα ως ‘’διακοπές’’, συνοδεύονται από έμπειρο συνεργάτη του γραφείου μας, που συντονίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος ώστε να εκτελείται σωστά το πρόγραμμα. Ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα μόνον όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και προκειμένου να βελτιωθεί το ταξίδι σας.
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/1996 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους επαγγελματικής-αστικής ευθύνης που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης.
 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατήριο, βίζα) που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του. Αν δεν καταφέρετε να έχετε τα σωστά έγγραφα και τελικώς δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, το γραφείο μας Δε φέρει καμία ευθύνη. Στη περίπτωση αυτή επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι. Το γραφείο μας ωστόσο προτίθεται να σας εξυπηρετήσει στην εξασφάλιση αυτών των εγγράφων, δεν είναι όμως υπεύθυνο για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία στην έκδοσή τους. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού του συναλλάγματος. Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια του διοργανώνει το γραφείο μας μόνον εφόσον προκαταβάλει το 20% της αξίας του ταξιδιού. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείτε 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγγραφείτε σε ένα από τα ταξίδια σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της κράτησης. Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευσή του στην αναχώρηση της εκδρομής και στις συγκεντρώσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας δικαιούται να αποχωρίσει με τους υπόλοιπους εκδρομείς, εκτελώντας το πρόγραμμα, με συνέπεια για τον καθυστερούμενο εκδρομέα, την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να έχει μια βαλίτσα και μια χειραποσκευή και είναι υπεύθυνος να φροντίζει ο ίδιος τις αποσκευές του εφόσον αυτές δεν είναι ασφαλισμένες από το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος της αποσκευής δεν ξεπερνά τα 20 κιλά, τυχόν υπέρβαρο επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη με το ανάλογο ποσό. Στη περίπτωση που η κράτησή σας έγινε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίδεται σ΄εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο για την πραγματοποίηση της εκδρομής, δεσμεύεται απέναντι στους συνεργάτες του με τους οποίους συνάπτει συμφωνίες (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, γραφεία ταξιδιών), τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι΄αυτό το λόγο το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να παρακρατήσει τα παρακάτω ποσά σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει τη συμμετοχή του : α)Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, δεν επιβαρύνεται με ακυρωτικά και επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής στο ακέραιο (εκτός από την αξία της καταβληθείσης βίζας). β) Ακύρωση συμμετοχής 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 20% της αξία της εκδρομής. γ) Ακύρωση της εκδρομής 4 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών 50% της αξίας της εκδρομής. δ) Ακύρωση συμμετοχής από την 3η ημέρα εως και την παραμονή της αναχώρησης, συνεπάγεται την παρακράτηση ολόκληρης της αξίας της εκδρομής. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο.
Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλουν, όπως ανεπαρκής συμμετοχή, λόγοι ασφάλειας και για λόγους που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς αναγκασθούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις : α) Ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η οποία διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των παραπάνω.
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης του προγράμματος, αλλαγή δρομολογίου, περιορισμός διάρκειας, αλλαγή κατηγορίας ξενοδοχείου, διαφοροποίηση τιμής συμμετοχής, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση όμως που αποδεχθεί την οποία τροποποίηση και συμμετέχει στο ταξίδι, δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από το γραφείο μας.
Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης βίζας και λιμενικών τελών, Δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς την παρακράτηση ακυρωτικών. Τυχόν αλλαγή της ώρας αναχώρησης των αεροπορικών εκδρομών λόγω αλλαγής των πτήσεων, από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα καθώς επίσης και αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο ή πλοίο στα πλαίσια οδικής – ακτοπλοϊκής εκδρομής, Δε θεωρείται αλλαγή του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας, έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κυκλώματα εναέριας κυκλοφορίες, κλείσιμο αεροδρομίων, ακυρώσεις δρομολογίων κλπ), όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Αν λοιπόν για κάποιους από τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν (ξενοδοχεία, μεταφορές).
Στις οδικές εκδρομές το γραφείο μας εκδίδει κάρτα αλλαγή θέσεως για τον κάθε ταξιδιώτη, η οποία δίνεται κατά την αναχώρηση. Η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική.
 
5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν οι ταξιδιώτες έχουν επιλεγεί από το γραφείο μας με τα κριτήρια της ποιότητας, του κόστους και της θέσης δηλαδή μπορεί να είναι απλά και οικονομικά ή πολυτελή και ακριβά. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρεται είναι σύμφωνη με την κατάταξη του Οργανισμού Τουρισμού. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο, διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Στη περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο ακυρώσει την κράτησή μας για σας, μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του προς εμάς, και αναγκαστούμε να βρούμε για σας ξενοδοχείο μικρότερης κατηγορίας, αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τις δύο τιμές (αυτό που σας υποσχεθήκαμε και αυτό που σας προσφέρουμε τελικά). Τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι δίκλινα και συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και συνεπώς στενάχωρα. Για μονόκλινα δωμάτια υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής, την οποία είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης. Η εξασφάλιση δίκλινου δωματίου σε μεμονωμένα άτομα που δεν θέλουν να επιβαρυνθούν το μονόκλινο, εξαρτάται από την εξεύρεση δεύτερου ατόμου του ίδιου φύλου με ανάλογη επιθυμία. Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών ρυθμίζονται από την συνθήκη της Βαρσοβίας.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια δικαστήρια καθορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του γραφείου μας στη Θεσσαλονίκη.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμμετοχή σε οποιαδήποτε προγραμματισμένο μας ταξίδι, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.
 

 

 
 
 
 
Ποιός είναι ο αγαπημένος προορισμός?
Ρώμη
Παρίσι
Λονδίνο
Πράγα
Μαδρίτη
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
Κάντε εγγραφή στο Newsletter για να λαμβάνετε στο e–mail σας, προσφορές και πληροφορίες που αφορούν πακέτα και εκδρομές.